โปรแกรมที่ใช้ในการสอนออนไลน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1.เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกเปิดตัวติดตั้งได้เลย

วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Teamviewer

2.ในหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรมให้ตั้งค่าตามรูปภาพด้านล่าง จากนั้นกด “Accept – finish”  เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

 à¸§à¸´à¸˜à¸µà¸•à¸´à¸”ตั้งและใช้งานโปรแกรม Teamviewer

หมายเหตุ ในช่องของ How do you want to use TeamViewer? ให้เเลือก Personal/Non-Comercial user เพราะเป็นการใช้งานแบบธรรมดาจึงทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือใช้งานฟรี นั้นเอง

3.เสร็จสิ้น