แบบสอบถามออนไลน์(สำหรับผู้เรียน)

นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องเข้ามากรอกแบบสอบถามทุกครั้งหลังจบการเรียนการสอนต่อสัปดาร์ ร่วมถึงบุคคลทั่วไปที่ร่วมเข้าชมการสอนออนไลน์ ก็สามารถกรอกแบบสอบภามได้ด้วยเช่นกัน

คลิ๊กเพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม