รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร้วมมือ
 
ชื่อ : นายธวัช แก้วศรีพจน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7694311
อีเมล์ : 

 

 
วันที่เข้าทำงาน
16 ตุลาคม 2561
วุฒิการศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-

 

รหัสเอกสาร   ชื่อเอกสาร Url
001 2.3(1) คำสั่ง คลิกเปิดเอกสาร
002 2.3(2) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
003 2.3(3) รูปภาพกิจกรรม คลิกเปิดเอกสาร
004 2.3(4) บันทึกข้อความ คลิกเปิดเอกสาร