ประการที่ 3 จำนวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง