ประการที่ 4 หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง