ประการที่ 6 งบประมาณและการเงินวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง