กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) วัน เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 22:33 น. 480 ครั้ง ชัชวาล

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กำหนดการจัดระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ.ค่ายลูกเสือจอมทอง