ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง : ช่างยนต์ อิเล็ก บัญชี ไฟฟ้า

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ...

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้รับรางวัลผลการประเมินในระดับ 4 ดาว ระ... [อ่าน : 306 ครั้ง]

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ [อ่าน : 537 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว