ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอุดม ปาลีกุย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทร 098-586-9971
นายวีรวัฒน์ ปารมี
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร 064-269-3653
นายบันจวบ ก้อฝั้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทร 089-955-9118
นายประภัทร ขัติยะ
รักษาการรองผู้อำนวนการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร 063-779-9992