พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ในการนี้ นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี และสำนึกรักสถาบันให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความพยายามและความสำเร็จของนักศึกษา และ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีจำนวนนักเรียน- นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.จำนวน71คน
ระดับ ปวส. จำนวน 25คน มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *