วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมได้กำหนดให้มีวิชาลูกเสือขึ้นในระดับชั้น ปวช.1 และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือได้กำหนดกิจกรรมเกี่ยวการเข้าค่ายพักแรม เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเข้าค่ายพักแรม และเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพมีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคมนั้น ทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จึงได้จัดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมนี้ขึ้น มีการดำเนินตามโครงการ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *