โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ นายอรรถกฤต อินทะโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชุมชน สร้างความชุ่มชื้น เพื่อบรรเทาการเกิดปัญหาภัยแล้ง
2. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติและป่าชุมชนในการเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลตามลำน้ำสาขาหลัก
3. เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน รักษาไม้หวงห้ามมีค่าและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสร้างเครือข่ายสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ป่าไม้ประจำท้องถิ่นแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป
5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมี นายไสว พรมประวัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ บ้านโฮ่ง ที่มาให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมเวียงกานท์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *