มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สมาคมวิชาชีพครูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน “เทิด ศรัทธา กษิณา 63”

วันอังคาร ที่ 22 กัน

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 21 กัน

Read more

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายสู่เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 2 กันยายน

Read more

ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง กล่าวต้อนรับ นางสาวสุนทรผไท จันทระ ครูวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบของผู้เข้ารับการพัฒนา

วันจันทร์ ที่ 31 สิง

Read more