วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House “เปิดประตูสู่โรงเรียนครูบาวงศ์” ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลา

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันอังคาร ที่ 13 ตุล

Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 กัน

Read more