นายอรรถกฤต อินทะโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีเด่น

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ขอแสดงความยินดี ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้าานโฮ่ง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ท่านมา…เราดีใจ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมเนื่องในวันยี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ต

Read more

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุ

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลา

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม

Read more