คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง

Read more