งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ 61 ปี แด่พระครูภาวนานุกิจ (ลัยเจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดป่าขันติธรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 256

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดดีพระเกียรติคุณน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในช่วงเย็นของวันที่

Read more