13 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยบ้านโฮ่ง นำโดย นายอุดม ปาลีกุย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุ

Read more

การนิเทศติดตามผลการฝึกงานในสถานประกอบการ บริษัทเอสแอนด์พี ซินดิเคทจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี (ทวิภาคี) ครั้งที่ 2 เมื่อ 23 สิงหาคม2562

Read more