วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธ

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั่งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

Read more