ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครู (ครูช่างยนต์)

Read more

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจากวิทยาลัยการ

Read more